نویسنده = احمد سلطانی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. ترامپ و چشم انداز راهبرد امنیت ملی ایالات متحده: گذار از چندجانبه گرایی به یکجانبه گرایی

دوره 13، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 210-229

سهیل گودرزی؛ احمد سلطانی نژاد؛ مصطفی زهرانی؛ محسن اسلامی