کلیدواژه‌ها = مرز
تعداد مقالات: 12
1. مفهوم سازی مناطق مرزی و تبیین پارامترهای شکل دهنده آنها

دوره 17، شماره 63، پاییز 1400، صفحه 116-141

محسن جان پرور؛ دریا مازندرانی؛ الهام قباسفیدی بایگی؛ فرید عباسی


2. بررسی و تحلیل نقش روستاهای مرزی در تامین امنیت مرزها مطالعه موردی: دهستان زام و گل بانو شهرستان تربت جام

دوره 13، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 121-148

حمد الله سجاسی قیداری؛ طاهره صادقلو؛ فرهاد رمضانی؛ حمیده محمودی


3. تشریح و سطح‌بندی ابعاد پایه‌ای مطالعات مرزی

دوره 12، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 100-122

محسن جان‌پرور


4. بررسی سیمای انسانی مرزهای خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 12، شماره 41، بهار 1395، صفحه 83-103

حسین مختاری هشی؛ گلناز ناصرالاسلامی


5. جای‌نام شناسی سرحدات ایران از منظر شاهنامه فردوسی

دوره 11، شماره 38، تابستان 1394، صفحه 89-114

مرتضی تهامی؛ مراد کاویانی‌راد


6. تبیین شاخص های مؤثر در مدیریت مرزها

دوره 10، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 1-35

محمدحسین افشردی؛ محسن جان‌پرور؛ زهرا احمدی‌پور؛ محمد قصری


7. نقش مرز و قومیت در عملکرد نقاط شهری مطالعه موردی: منطقه آذربایجان

دوره 10، شماره 33، بهار 1393، صفحه 190-220

میرنجف موسوی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ زهرا ادیب‌نیا


8. مدیریت مرزها؛ راهبرد حکومتها جهت برقراری نظم و امنیت در کشور

دوره 9، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 58-82

محسن جان‌پرور؛ مهدی حسین‌پور مطلق؛ علی مهرو


9. ژئوپلیتیک مرز و الگوی مدیریت و کنترل مرزهای شرقی ایران

دوره 8، شماره 27، پاییز 1391، صفحه 118-153

محمد حیدری؛ سهراب انعامی علمداری؛ فرهاد فتاحی


10. بررسی انتقادی گفتمان جهان بدون مرز

دوره 6، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 125-152

محمدرئوف حیدریفر


11. ارتباط بین پراکندگی اقوام ایرانی و امنیت مرزها

دوره 5، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 48-71

زهرا پیشگاهی فرد؛ مریم امیدی آوج