کلیدواژه‌ها = جهانی‌شدن
تعداد مقالات: 7
1. تأثیرجهانی‌شدن بر تقویت همگرایی در حوزه فرهنگی نوروز

دوره 13، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 93-120

عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد؛ عبدالله مهربان


2. تبیین شاخص های مؤثر در مدیریت مرزها

دوره 10، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 1-35

محمدحسین افشردی؛ محسن جان‌پرور؛ زهرا احمدی‌پور؛ محمد قصری


3. جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی نوین در شرق آسیا

دوره 10، شماره 33، بهار 1393، صفحه 140-159

الهه کولایی؛ بهاره سازمند


6. کاربرد شاخص امنیت اقتصادی در تبیین تحولات ژئواکونومیکی در فرایند جهانی‌شدن

دوره 3، شماره 7، بهار 1386، صفحه 50-74

مسعود هاشمیان اصفهانی؛ ابراهیم گرجی


7. تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1385، صفحه 1-26

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مراد کاویانی‌راد؛ یداله کریمی‌پور؛ مهدی طاهرخانی