کلیدواژه‌ها = منازعه
تعداد مقالات: 5
2. بنیان‌های فرهنگی منازعة ایران و عربستان

دوره 15، شماره 56، زمستان 1398، صفحه 181-163

مرتضی نورمحمدی؛ آناهیتا سیفی


3. موازنة جدید نقش منطقه‌ای ایران در سیاست راهبردی آمریکا

دوره 12، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 123-145

زهره پوستین‌چی


4. تحلیل جغرافیای سیاسی از نظامهای حکومتی در حال توسعه

دوره 11، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 61-84

جیسون. ای استریکس


5. بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه کشورها و ارائه مدل نظری

دوره 9، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 1-35

محمدرضا حافظ‌نیا؛ ریباز قربانی‌نژاد؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالعلی قوام