نویسنده = عباس مصلی‌نژاد
امنیت خاورمیانه و استراتژی کلان دونالد ترامپ

دوره 13، شماره 48، اسفند 1396، صفحه 20-52

عباس مصلی‌نژاد


ظهور داعش و آینده امنیت عراق

دوره 11، شماره 40، دی 1394، صفحه 1-31

عباس مصلی‌نژاد


تأثیر سیاست تحریم بر مذاکرات هسته‌ای ایران

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 1-32

عباس مصلی‌نژاد


هویت‏ یابی شیعیان و ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه

دوره 8، شماره 25، فروردین 1391، صفحه 135-171

عباس مصلی‌نژاد


اپک: سازمان فرامنطقه‌ای در حوزه آسیا- پاسیفیک

دوره 6، شماره 20، دی 1389، صفحه 124-138

عباس مصلی‌نژاد


جنگ پیشگیرانه در ابتکار بین‌المللی اوباما

دوره 5، شماره 16، دی 1388، صفحه 70-84

عباس مصلی‌نژاد


فرهنگ اجتماعی و ژئوپلیتیک قدرت در افغانستان

دوره 5، شماره 14، مرداد 1388، صفحه 168-197

عباس مصلی‌نژاد


مدیریت بحران آمریکا در مناطق ژئوپلیتیکی

دوره 3، شماره 10، دی 1386، صفحه 80-98

عباس مصلی‌نژاد