مسئله کردی در روابط ایران و ترکیه

دوره 12، شماره 43، مهر 1395، صفحه 1-27

الهه کولایی؛ رحمن حریری؛ بهناز اسدی‌کیا


گسل‌های ژئواستراتژیک فعال در جهان

دوره 12، شماره 44، دی 1395، صفحه 1-12

محمدرضا حافظ‌نیا


تفاوت‌های راهبردی سواحل ایران

دوره 12، شماره 41، فروردین 1395، صفحه 1-23

یدالله کریمی‌پور؛ حمیدرضا محمدی؛ محسن عزیززاده طسوج؛ ندیمه سلیم‌نژاد


مدل و تحلیل نظری رابطه نظام منطقه‌ای و سیاست خارجی

دوره 13، شماره 47، مهر 1396، صفحه 1-24

حسین سلیمی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ نجمیه پوراسمعیلی


ظهور داعش و آینده امنیت عراق

دوره 11، شماره 40، دی 1394، صفحه 1-31

عباس مصلی‌نژاد


تأثیر سیاست تحریم بر مذاکرات هسته‌ای ایران

دوره 11، شماره 39، مهر 1394، صفحه 1-32

عباس مصلی‌نژاد


تبیین نظری مفهوم منطقه استراتژیک پس از جنگ سرد

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 1-19

محمدرضا حافظ‌ نیا؛ عزت الله عزتی؛ احسان لشکری


تبیین کارکردهای وضعیت حایلی ایران در دو سده اخیر

دوره 10، شماره 36، دی 1393، صفحه 1-13

سیروس احمدی؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ برنارد هورکاد


تبیین شاخص های مؤثر در مدیریت مرزها

دوره 10، شماره 34، تیر 1393، صفحه 1-35

محمدحسین افشردی؛ محسن جان‌پرور؛ زهرا احمدی‌پور؛ محمد قصری


بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه کشورها و ارائه مدل نظری

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 1-35

محمدرضا حافظ‌نیا؛ ریباز قربانی‌نژاد؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالعلی قوام


تحلیل انتقادی نقشه‌های قومیت در ایران

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 1-30

دُرّه میرحیدر؛ بهادر غلامی؛ فاطمه‌سادات میراحمدی


مفهوم‌سازی ژئوپلیتیک ورزش

دوره 9، شماره 30، تیر 1392، صفحه 1-48

زهرا احمدی پور؛ رضا جنیدی؛ چمران بویه؛ سید سعادت حسینی دمابی


مدیریت سیاسی فضا در سیستم‌های بسیط متمرکز

دوره 9، شماره 29، فروردین 1392، صفحه 1-31

محمدرضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی ور؛ علی اصغر فانی


تبیین ویژگی‌های ساختاری و عملکردی فضاهای جغرافیایی حائل

دوره 8، شماره 28، دی 1391، صفحه 1-40

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سیروس احمدی؛ برنارد هورکاد


ارائه الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران

دوره 8، شماره 26، تیر 1391، صفحه 1-28

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ جلال عظیمی آملی؛ مهدی پورطاهری؛ زهرا احمدی‌پور


پیامدهای احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی بر ایران در خلیج فارس

دوره 7، شماره 23، مهر 1390، صفحه 1-24

سید یحیی صفوی؛ علی‌اصغر قنبری


تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی روسیه در رابطه با برنامۀ اتمی ایران (2008-2000)

دوره 7، شماره 22، تیر 1390، صفحه 1-36

پیروز مجتهد‌ زاده؛ احمد رشیدی نژاد


نظریه ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان

دوره 6، شماره 19، مهر 1389، صفحه 1-8

محمدرضا حافظ نیا