دوره و شماره: دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 1-254 
تحلیل نظری مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی

صفحه 203-228

سهراب انعامی علمداری؛ نوذر شفیعی؛ ابراهیم متقی


تاثیر لابی اسرائیل بر روابط ایران و اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه هسته‌ای ایران

صفحه 229-254

زهرا الوندی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ سید عبدالعلی قوام؛ حمید احمدی