کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
خودگردانی شمال عراق و تأثیرات آن بر حرکتهای قوم‌گرایانه پیرامونی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 112-148

حمیدرضا محمدی؛ حسین خالدی؛ ندیمه سلیم‌نژاد


نقد و تحلیل مدل‌های سنجش قدرت ملی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 149-180

سید هادی زرقانی


سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

دوره 6، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 208-239

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی


تحلیل جایگاه ژئواکونومیک ایران در خاورمیانه

دوره 5، شماره 15، مهر 1388، صفحه 41-65

محمدحسن نامی؛ علیرضا عباسی


بررسی علل و پیامدهای حضور ایالات متحده در قفقاز

دوره 5، شماره 15، مهر 1388، صفحه 66-97

بهرام امیراحمدیان


بررسی و تحلیل تحولات ژئوپلیتیکی ترکیه و تأثیر آن بر ایران

دوره 4، شماره 11، تیر 1387، صفحه 151-176

رسول افضلی؛ مجید حسینی


تحلیل ژئوپلیتیک و ژئواکونومی خط لوله گاز ایران ـ هند

دوره 2، شماره 4، تیر 1385، صفحه 27-45

عزت‌اله عزتی؛ هادی ویسی


مقایسه‌ جغرافیای‌ سیاسی‌ و روابط‌ بین‌الملل‌ از نظر روش‌شناسی‌ و مفاهیم

دوره 2، شماره 3، فروردین 1385، صفحه 1-41

دره‌ میرحیدر؛ حسین‌ حمیدی‌‌نیا